Sub modul ini membolehkan anda menetapkan konfigurasi untuk pemasaran rangkaian. Untuk persediaan, ikuti langkah-langkah seperti berikut: -

  1. Pergi ke Projek .
  2. Kemudian apabila mengembangkan "Projek , ia akan mempunyai dua pilihan seperti di bawah: -

 

Penerangan:

1

Klik "Lihat Senarai" untuk melihat senarai semua projek.

2

Klik butang ini, "Tambah Baru", untuk menambahkan pilihan baru.

 

 

 

  1. Apabila anda memilih "LIHAT DAFTAR", anda akan melihat semua maklumat seperti gambar berikut.

Penerangan:

1

Klik butang ini "Tambah" untuk menambahkan projek baru.

2

Klik pada butang ini "Cari " untuk mencari projek anda.

3

  • Klik butang ini, "Butiran", untuk melihat data.
  • Klik butang ini "Edit" untuk mengedit data.
  • Klik butang ini "Hapus " untuk menghapus data. Namun, harap maklum bahawa data hanya dapat dihapus jika belum digunakan. Setelah digunakan, ia tidak dapat dipadamkan.