Pengurusan Jadual Waktu (Timesheet)

Cara untuk melihat projek
Sub modul ini membolehkan anda menetapkan konfigurasi untuk pemasaran rangkaian. Untuk persediaan, ikuti langkah-langkah seperti berikut: - Pergi ke Proj...
Tue, 21 Sep, 2021 at 3:15 PM
Cara melihat rancang activiti saya
Sub modul ini membolehkan anda menetapkan konfigurasi untuk pemasaran rangkaian. Untuk persediaan, ikuti langkah-langkah seperti beriku:  Pergi ke Aktivit...
Tue, 21 Sep, 2021 at 3:00 PM
PENGAWASAN JADUAL WAKTU (MY SUPERVISEES)
1) Pengawasan Saya Sub modul ini membolehkan anda menetapkan konfigurasi untuk pemasaran rangkaian. Untuk persediaan, ikuti langkah-langkah seperti berikut...
Tue, 21 Sep, 2021 at 3:26 PM
Cara melihat pelan aktiviti keseluruhan (Admin)
Sub modul ini membolehkan anda menetapkan konfigurasi untuk pemasaran rangkaian. Untuk persediaan, ikuti langkah-langkah seperti berikut: - Pergi ke Ak...
Tue, 21 Sep, 2021 at 2:59 PM
Cara untuk melihat pelan aktiviti saya (My Timesheet)
Sub modul ini membolehkan anda menetapkan konfigurasi untuk pemasaran rangkaian. Untuk persediaan, ikuti langkah-langkah seperti berikut: - Pergi ke Jadua...
Tue, 21 Sep, 2021 at 2:57 PM
Jadual Waktu Kesuluruhan
Sub modul ini membolehkan anda menetapkan konfigurasi untuk pemasaran rangkaian. Untuk persediaan, ikuti langkah-langkah seperti berikut: - Pergi ke...
Tue, 21 Sep, 2021 at 2:52 PM
Laporan Jadual Wak
Laporan Jadual Waktu Sub modul ini membolehkan anda menetapkan konfigurasi untuk pemasaran rangkaian. Untuk persediaan, ikuti langkah-langkah seperti b...
Tue, 21 Sep, 2021 at 2:51 PM
Bagaimana untuk Track Masa ?
Tracker Masa Sub modul ini membolehkan anda menetapkan konfigurasi untuk pemasaran rangkaian. Untuk persediaan, ikuti langkah-langkah seperti berikut: -...
Tue, 21 Sep, 2021 at 2:51 PM
Cara untuk menambah pelan aktiviti saya (My Timesheet)
Sub modul ini membolehkan anda menetapkan konfigurasi untuk pemasaran rangkaian. Untuk persediaan, ikuti langkah-langkah seperti berikut: - Pergi ke Jadua...
Tue, 21 Sep, 2021 at 2:57 PM
Cara menambah pelan aktiviti keseluruhan (Admin)
Sub modul ini membolehkan anda menetapkan konfigurasi untuk pemasaran rangkaian. Untuk persediaan, ikuti langkah-langkah seperti berikut: - Pergi ke Aktiv...
Tue, 21 Sep, 2021 at 2:59 PM