Submodul ini membolehkan anda melihat kos produk senarai. Untuk persediaan, ikuti langkah-langkah seperti berikut: -

  1. Pergi ke Pembuatan .
  2. Kemudian di "Pembuatan , kembangkan "Pengekosan Produk", dan ia akan mempunyai satu pilihan seperti di bawah: -

 

Penerangan:

1

Klik "Lihat Senarai (Keseluruhan)" untuk melihat kos pengeluaran senarai di semua lokasi.

 

 

 

  1. Apabila anda memilih "LIHAT DAFTAR (Keseluruhan)", anda akan melihat semua maklumat seperti gambar berikut.

Penerangan:

1

Klik butang ini "Cari " untuk mencari rekod bahan mentah anda.

2

  • Klik butang ini "Edit" untuk mengedit data.
  • Klik pada butang ini "Hapus " untuk menghapus data. Namun, harap maklum bahawa data hanya dapat dihapus jika belum digunakan. Setelah digunakan, ia tidak dapat dipadamkan.