Modul Pembuatan (Manufacturing)

Kos Pengeluaran (product costing)
Submodul ini membolehkan anda melihat kos produk senarai. Untuk persediaan, ikuti langkah-langkah seperti berikut: - Pergi ke Pembuatan . Kemudian ...
Wed, 22 Sep, 2021 at 9:40 AM
Pengeluaran (production)
Submodul ini membolehkan anda melihat senarai semua pengeluaran. Untuk persediaan, ikuti langkah-langkah seperti berikut: - Pergi ke Pembuatan . Ke...
Wed, 22 Sep, 2021 at 9:40 AM
Melihat Arahan Pembuatan (Manufacturing Instruction)
Submodul ini membolehkan anda menetapkan arahan pembuatan anda. Untuk persediaan, ikuti langkah-langkah seperti berikut: - Pergi ke Pembuatan . Kemud...
Wed, 22 Sep, 2021 at 9:44 AM
Kebolehkesanan (Tracebility)
Subodul ini membolehkan anda melihat kebolehesanan senarai. Untuk persediaan, ikuti langkah-langkah seperti berikut: - Pergi ke Pembuatan . Kemudian d...
Wed, 22 Sep, 2021 at 9:41 AM
Menambah Arahan Pembuatan (Manufacturing Instruction)
Submodul ini membolehkan anda menetapkan arahan pembuatan anda. Untuk persediaan, ikuti langkah-langkah seperti berikut: - Pergi ke Pembuatan . Kemudian ...
Wed, 22 Sep, 2021 at 9:44 AM
Sub-Modul Pembuatan
Sub modul ini membolehkan anda menetapkan bahan persediaan mentah anda. Untuk persediaan, ikuti langkah-langkah seperti berikut: - Pergi ke Modul Pembuata...
Wed, 22 Sep, 2021 at 12:40 PM
Lihat Bahan-Bahan (bill of material)
Sub modul ini membolehkan anda menetapkan bil bahan anda. Untuk persediaan, ikuti langkah-langkah seperti berikut: - Pergi ke Pembuatan . Kemudian di &qu...
Wed, 22 Sep, 2021 at 12:42 PM
Menambah bahan-bahan (Bill of Material)
Sub modul ini membolehkan anda menetapkan bil bahan anda. Untuk persediaan, ikuti langkah-langkah seperti berikut: - Pergi ke Pembuatan . Kemudian di &qu...
Wed, 22 Sep, 2021 at 12:43 PM