Submodul ini membolehkan anda menetapkan arahan pembuatan anda. Untuk persediaan, ikuti langkah-langkah seperti berikut: -

  1. Pergi ke Pembuatan .
  2. Kemudian di "Pembuatan , kembangkan "Arahan Pembuatan", dan ia akan mempunyai dua pilihan seperti di bawah: -

 

Penerangan:

1

Klik "Lihat Senarai (Keseluruhan)" untuk melihat pengeluaran senarai di semua lokasi.

2

Klik "Tambahkan Baru" untuk membuat arahan baru.

 

 

 

  1. Apabila anda memilih "LIHAT DAFTAR (Keseluruhan)", anda akan melihat semua maklumat seperti gambar berikut.

Penerangan:

1

Klik butang ini "Cari " untuk mencari rekod bahan mentah anda.

2

Anda akan melihat arahan "Status" di sini.

3

  • Klik butang ini "Butiran" untuk melihat data perincian.
  • Klik butang ini "Edit" untuk mengedit data.
  • Klik pada butang ini "Hapus " untuk menghapus data. Namun, harap maklum bahawa data hanya dapat dihapus jika belum digunakan. Setelah digunakan, ia tidak dapat dipadamkan.