Untuk sub modul ini, ia membolehkan anda melihat semua transaksi sejarah anda. Untuk melihat, ikuti langkah-langkah seperti berikut: -

  1. Pergi ke "Portal Pelanggan". 
  2. Kemudian di bar sebelah kiri, klik "Portal Pelanggan .

 

Penerangan:

1

Klik pada butang ini "Sebutharga " untuk melihat sebut harga anda dari pembekal.

2

Klik butang ini "Pesanan" untuk melihat penerimaan pesanan anda.

3

Klik butang ini "Invois" untuk melihat invois anda dari pembekal.

4

Klik pada butang ini "Resit" untuk melihat penerimaan anda dari pembekal.  Apabila anda memilih "Pesanan ", anda akan melihat semua senarai pesanan yang anda buat seperti gambar berikut.

Penerangan:

1

Ia akan menunjukkan "Jumlah Jumlah" dari semua pesanan.

2

Ini akan menunjukkan "Daftar Pesanan" yang telah Anda buat. 

3

Klik pada butang ini "Cari " untuk mencari pesanan anda dengan nombor rujukan.