Untuk sub modul ini, ia membolehkan anda melihat semua transaksi sejarah anda. Untuk melihat, ikuti langkah-langkah seperti berikut: -

  1. Pergi ke "Portal Pelanggan". 
  2. Kemudian di bar sebelah kiri, klik "Portal Pelanggan .

 

Penerangan:

1

Klik pada butang ini "Sebutharga " untuk melihat sebut harga anda dari pembekal.

2

Klik butang ini "Pesanan" untuk melihat penerimaan pesanan anda.

3

Klik butang ini "Invois" untuk melihat invois anda dari pembekal.

4

Klik pada butang ini "Resit" untuk melihat penerimaan anda dari pembekal.  1. Apabila anda memilih "Resit ", anda akan melihat semua senarai resit setelah anda membuat pembayaran seperti gambar berikut.

Penerangan:

1

Ia akan menunjukkan "Jumlah Resit" dari pembayaran anda.

2

Ia akan menunjukkan "Jumlah Jumlah Dibayar" dari semua resit anda. 

3

Klik pada butang ini "Cari " untuk mencari resit anda dengan nombor rujukan.