Sub modul ini membolehkan anda menetapkan bil bahan anda. Untuk persediaan, ikuti langkah-langkah seperti berikut: -

  1. Pergi ke Pembuatan .
  2. Kemudian di "Pembuatan " , kembangkan "Bil Bahan", dan akan ada satu pilihan seperti di bawah: -

 

Penerangan:

1

Klik "Lihat Senarai (Keseluruhan)" untuk melihat jumlah bahan di semua lokasi.

2

Klik "Tambahkan Baru" untuk membuat bil bahan.

 


 

  1. Apabila anda memilih "LIHAT DAFTAR (Keseluruhan)", anda akan melihat semua maklumat seperti gambar berikut.

 

Penerangan:

1

Klik pada butang ini "Cari " untuk mencari rekod Bil Bahan anda.

2

  • Klik butang ini "Butiran" untuk melihat data perincian.
  • Klik butang ini "Edit" untuk mengedit data.
  • Klik pada butang ini "Hapus " untuk menghapus data. Namun, harap maklum bahawa data hanya dapat dihapus jika belum digunakan. Setelah digunakan, ia tidak dapat dipadamkan.