Sub modul ini membolehkan anda menetapkan bil bahan anda. Untuk persediaan, ikuti langkah-langkah seperti berikut: -

  1. Pergi ke Pembuatan .
  2. Kemudian di "Pembuatan , kembangkan "Bil Bahan", dan akan ada satu pilihan seperti di bawah: -

 

Penerangan:

1

Klik "Lihat Senarai (Keseluruhan)" untuk melihat jumlah bahan di semua lokasi.

2

Klik "Tambahkan Baru" untuk membuat bil bahan.


  1. Apabila anda memilih "Tambahkan Baru", anda akan melihat semua maklumat seperti gambar berikut.

   

Penerangan:

1

Klik di sini untuk memasukkan gambar "Produk" .

2

Klik di sini untuk memilih "Produk Sedia Ada" jika ada.

3

Isi "Nama Produk" untuk mencatat nama produk anda. 

4

Isi "Kod Produk" untuk merakam kod untuk produk ini.

5

Isi "Penerangan Produk" untuk menerangkan keterangan anda untuk produk ini.

6

Isi "Harga Jual" untuk mencatat harga produk siap. 

7

Isi "Berat" untuk menerangkan berat produk ini.

8

Pilih "Nama Bahan" untuk memilih bahan anda. 

9

"Kod" akan muncul secara automatik ketika Anda memilih "Nama Bahan" untuk setiap bahan.

10

Isi "Kuantiti" untuk menerangkan kuantiti bahan ini. 

11

Isi "Berat" hingga terangkan berat badan anda untuk bahan ini. 

12

Isi "Pembaziran" untuk merakam pembaziran bahan ini. 

13

Pilih "Jenis Pengeluaran" untuk bahan ini.

14

Klik butang ini untuk memadamkan bahan anda.

15

Klik butang "Tambah" untuk menambahkan lebih banyak bahan. 

16

Klik butang "Kembali" untuk kembali ke halaman sebelumnya. 

17

Klik butang "Simpan" setelah selesai mengisi semua maklumat.