Untuk membuat tetapan bagi modul Customer Relationship Management, pergi ke butang “Settings & Configurations” dan anda boleh membuat beberapa pilihan seperti gambarajah di bawah:


Dengan membuat tetapan terlebih dahulu, ia akan memudahkan anda untuk membuat pilihan di kemudian hari. Tetapan ini hanya perlu dibuat sekali sahaja kecuali ada penambahan informasi di kemudian hari. 


Company Settings - Reference Number Format


Untuk membuat tetapan bagi module Customer Relationship Management, pergi ke butang “Company Settings” dan anda boleh membuat tetapan seperti Reference Number Format, Country Rules, Invoice Settings dan banyak lagi.Merujuk gambar diatas, anda boleh menetap reference number formatting untuk setiap submodul seperti Quotation dan Invoice merujuk dengan references yang disediakan di bahagian bawah gambar.


Company Settings - Country Rules


Anda perlu memilih country rule ketika menggunakan OfficeCentral.


Company Settings - Email Settings


Anda boleh menetap tetapan emel seperti notifikasi emel, keperluan untuk menyediakan emel ketika membuat OA dan banyak lagi.Company Settings - Invoice Settings


Anda boleh menetapkan tetapan di bahagian invois. Di bahagian Invoicing Report Address adalah alamat yang akan digunakan ketika membuat invois.


Anda boleh tick di bahagian Customer Portal (Beta) supaya sistem autocreate Customer Portal apabila anda finalized quotation/invoice/receipt.Company Settings - Report Settings


Anda boleh menetapkan untuk adakan Tax Invoice Due Date.


Company Settings - Default Terms and Remarks


Anda boleh menetapkan default terms and remarks untuk setiap bahagian