CRM Sub Module - Configurations

1. Tetapan Company Settings.
Untuk membuat tetapan bagi modul Customer Relationship Management, pergi ke butang “Settings & Configurations” dan anda boleh membuat beberapa pilihan s...
Mon, 4 Dec, 2023 at 3:52 PM
2. Entiti Pemilihan Asas.
Bahagian ini pengguna dapat menetap untuk entiti yang berada di dalam modul CRM. Di bawah adalah antara entiti yang kerap digunakan di dalam sistem OfficeCe...
Mon, 4 Dec, 2023 at 4:25 PM
3. CRM Accounts Custom Field Information Settings
Bahagian ini anda dapat menetap untuk Custom Fields Information dimana ianya digunakan ketika anda membuat Account baharu di bahagian Contact Book. Untu...
Tue, 5 Dec, 2023 at 4:39 PM
4. Payment Methods
Halaman di sini membolehkan anda untuk menambah jenis pembayaran di dalam syarikat anda. Jika dilihat gambar di bawah, anda boleh melihat jenis pembayaran u...
Wed, 6 Dec, 2023 at 5:19 PM
5. Phone Call Categories
Bahagian ini anda boleh melihat senarai Phone Call Categories. Tekan butang +Add untuk menambah phone call categories. Anda perlu mengisi maklum...
Thu, 7 Dec, 2023 at 3:32 PM
6. Industry
Apabila anda menekan butang Industry, sistem akan memaparkan senarai industry yang pernah di buat di dalam sistem. Sekiranya tiada sebarang senarai industry...
Fri, 8 Dec, 2023 at 5:59 PM
7. Campaign Categories
Apabila anda membuka halaman ini, sistem akan memaparkan senarai Campaingn Categories. Tekan butang +Add New untuk menambah data yang baharu. Dibawah ...
Tue, 12 Dec, 2023 at 5:36 PM
8. Approver Settings
Halaman ini dimana anda boleh membuat tetapan pelulus staff untuk setiap transaksi dibuat di modul CRM.  Tekan Set Staff Approver untuk membuat tetapa...
Wed, 13 Dec, 2023 at 5:27 PM
9. Create Cover Letters
Sekiranya anda membuka halaman ini, anda dapat melihat senarai cover letters yang sudah dibuat sebelum ini.  Tekan butang +Add Cover Letter untuk menambah ...
Thu, 14 Dec, 2023 at 4:52 PM
10. Extra Documents
Halaman ini anda dapat membuat dokumen tambahan. Untuk menambah dokumen, tekan butang +Add Document. Kemudian, anda perlu mengisi maklumat berkenaan. ...
Fri, 15 Dec, 2023 at 5:50 PM