Untuk membuat tetapan bagi Finance, anda perlu pergi “Configurations” dan anda boleh memilih "Settings" seperti gambar rajah di bawah. 1. Di bahagian Settings ini, anda boleh tetapkan format untuk nombor rujukan bagi Payment Voucher dan juga Petty Cash Voucher2. Anda boleh melaraskan format nombor rujukan di bahagian sini mengikut References yang telah ditetapkan oleh sistem di bahagian 2


3. Jika anda ingin nombor rujukan anda hanyalah boleh dibaca (tidak boleh diubah) ketika anda tambah Payment Voucher atau Petty Cash Voucher, anda boleh tick di bahagian 1