Finance Sub Module - Configurations

1. Tetapan Pelulus Finance (Approver)
Untuk membuat tetapan bagi module Finance, pergi ke butang "Configurations" dan anda boleh tekan di bahagian Approver seperti gambarajah di bawah:...
Tue, 5 Dec, 2023 at 4:57 PM
2. Tetapan Finance (Settings)
Untuk membuat tetapan bagi Finance, anda perlu pergi “Configurations” dan anda boleh memilih "Settings" seperti gambar rajah di bawah.  1. ...
Mon, 4 Dec, 2023 at 10:31 AM
3. Tetapan Akaun Tunai (Cash Account)
Anda boleh menambah akaun tunai yang terdapat di syarikat anda. Akaun tunai ini yang akan digunakan oleh anda untuk merekodkan di bahagian baucar tunai keci...
Tue, 5 Dec, 2023 at 5:04 PM
4. Tetapan Kategori Belanja (Expenses Category)
Anda boleh menambah Kategori Belanja yang terdapat di syarikat anda. Kategori Belanja ini yang akan digunakan oleh anda untuk merekodkan transaksi bagi Clai...
Wed, 6 Dec, 2023 at 5:58 PM
5. Tetapan Item Perbelanjaan (Expenses Item)
Anda boleh menambah Item Perbelanjaan yang terdapat di syarikat anda. Item Perbelanjaan ini yang akan digunakan oleh anda untuk merekodkan transaksi bagi Cl...
Thu, 7 Dec, 2023 at 6:15 PM