Bahagian ini pengguna dapat menetap untuk entiti yang berada di dalam modul CRM. Di bawah adalah antara entiti yang kerap digunakan di dalam sistem OfficeCentral.

  1. Distributor
  2. Supplier
  3. Customer
  4. Partner


Tekan butang +Add untuk menambah entiti 


Berikut adalah halaman apabila tekan butang +Add. Anda perlu mengisi maklumat berkenaan. Untuk makluman, sekiranya anda menggunakan Automated Accounting, anda perlu mengisi bahagian dan 2.

 


Tekan butang Advanced Search dan tekan Select Type untuk memilih jenis entiti. Kemudian sistem akan memaparkan hasil carian seperti berikut.


Merujuk dengan gambar di bawah, berikut adalah penjelasan ringkas untuk setiap perkara:

  1. Pilihan untuk memaparkan maklumat mengikut pilihan entri
  2. Fitur untuk mencari menggunakan kata kunci
  3. Boleh membuat pelbagai tugasan seperti menyalin maklumat, muat turun dalam bentuk Excel, PDF dan juga Print.
  4. Tekan untuk menyunting atau buang entiti berkenaan
  5. Tekan untuk melompat ke halaman seterusnya


Di bawah adalah halaman apabila edit Entiti. Anda boleh menyunting maklumat berkenaan. Sekiranya anda terlupa untuk masukkan data di bahagian Chart of Account, anda boleh masukan sekarang.