Anda boleh menambah akaun tunai yang terdapat di syarikat anda. Akaun tunai ini yang akan digunakan oleh anda untuk merekodkan di bahagian baucar tunai kecil (Petty Cash Voucher) di dalam sistem.


Untuk membuat tetapan Akaun Tunai bagi module Finance, pergi ke butang "Configurations" dan tekan di bahagian Cash Accounts seperti gambarajah di bawah:  Selepas itu, anda akan melihat skrin berikut.1. Tekan "Add" menambah Akaun Tunai. 

2. Tekan "Edit" untuk mengemaskini Akaun Tunai yang sedia ada. 

3. Tekan "Deleteuntuk memadam Akaun Tunai. Akan tetapi, Akaun Tunai hanya boleh dipadam jika ia belum digunakan.


Untuk menambah Akaun Tunai, boleh klik pada "Add".


Masukkan kesemua maklumat yang diperlukan.


1. Masukkan nama Akaun Tunai.

2. Masukkan Description. (Jika ada)

3. Chart of AccountSekiranya anda melanggani Modul Akaun dan menggunakan fungsi automated accounting, anda perlu membuat tetapan ini untuk tujuan fungsi automated accounting bagi Akaun Tunai.