Halaman di sini membolehkan anda untuk menambah jenis pembayaran di dalam syarikat anda. Jika dilihat gambar di bawah, anda boleh melihat jenis pembayaran untuk syarikat anda sejurus anda menekan butang Payment Methods.


Tekan butan +Add untuk menambah jenis pembayaran.


Berikut adalah halaman apabila anda menekan butang +Add. Anda boleh mengisi maklumat berkenaan dan tekan butang Save untuk menyimpan maklumatnya. Sekiranya jenis pembayaran tersebut digunakan di dalam Module Accounting, anda perlu mengisi di bahagian Accounting Mapping.


Sekiranya anda ingin membuat suntingan, anda boleh menekan butang Edit untuk jenis pembayaran berkenaan.


Di dalamnya, anda boleh membuat suntingan untuk data berkenaan. Tekan butang Save untuk menyimpan data yang sudah disunting.