Untuk melihat maklumat kakitangan, anda perlu pergi ke HRMS dan anda boleh memilih Staffs > Address Book seperti gambar rajah di bawah.


HRMS Address Book 


Anda akan dapat melihat maklumat kakitangan seperti di bawah.Disini anda dapat melihat maklumat kakitangan antaranya: 


1) Nombor Staff

2) Nama Staff

3) Jabatan

4) Jawatan

5) Nama Penyelia

6) Email Kakitangan

7) Butiran Kenalan