HRMS Sub Module - Staffs

1. Buku Alamat HRMS (Address Book)
Untuk melihat maklumat kakitangan, anda perlu pergi ke HRMS dan anda boleh memilih Staffs > Address Book seperti gambar rajah di bawah. HRMS Addres...
Wed, 6 Dec, 2023 at 5:45 PM
2. Carta Organisasi HRMS (Organization Chart)
Untuk melihat carta organisasi, anda perlu pergi ke HRMS dan anda boleh memilih Staffs > Organization Chart seperti gambar rajah di bawah. HRMS ...
Wed, 6 Dec, 2023 at 12:21 PM
3. Pemantauan Tamat Tempoh (Expiration Monitoring)
Untuk melihat pemantauan tamat tempoh kakitangan, anda perlu pergi ke HRMS dan anda boleh memilih Staffs > Expiration Monitoring seperti gambar rajah di ...
Wed, 6 Dec, 2023 at 5:49 PM
4. Turnover Chart HRMS
Untuk melihat Turnover Chart, anda perlu pergi ke HRMS dan anda boleh memilih Staffs > Turnover Chart seperti gambar rajah di bawah.  HRMS Turnove...
Thu, 7 Dec, 2023 at 11:12 AM
5. Cara Tambah Staff HRMS (Add New Staff)
Dalam OfficeCentral, anda boleh menambahkan bilangan pekerja dan maklumat pekerja untuk tujuan pengurusan sumber manusia. Ikuti langkah-langkah berikut ...
Wed, 6 Dec, 2023 at 11:37 AM
6. Import Maklumat Kakitangan, Anak dan Ibu Bapa HRMS (Import)
Terdapat tiga fungsi import yang terdapat di dalam HRMS > Staffs. iaitu:  1) Import Maklumat Kakitangan 2) Import Maklumat Anak 3) Import Maklumat ...
Wed, 13 Dec, 2023 at 3:13 PM