Untuk melihat carta organisasi, anda perlu pergi ke HRMS dan anda boleh memilih Staffs > Organization Chart seperti gambar rajah di bawah.HRMS Organization Chart


Anda akan dapat melihat carta organisasi seperti di bawah. Anda akan dapat melihat 4 jenis carta, iaitu:

1) Carta Organisasi Syarikat

2) Carta Jantina Kakitangan

3) Carta Bangsa Kakitangan

4) Carta Kewarganegaraan