Bahagian ini anda boleh melihat senarai Phone Call Categories.


Tekan butang +Add untuk menambah phone call categories.


Anda perlu mengisi maklumat berkenaan dan tekan butang Save untuk menyimpan maklumat berkenaan.


Sekiranya anda ingin menyunting data tersebut, tekan butang Edit manakala tekan butang Delete untuk membuang data tersebut di dalam sistem.Selepas anda sudah menyunting data di bahagian Phone Call Categories, data tersebut akan digunapakai di bahagian Leads> View List> Add Call Summary.


Selain itu, ianya turut digunakan di bahagian Phone Calls> View List> Add New Phone Call.