Untuk melihat pemantauan tamat tempoh kakitangan, anda perlu pergi ke HRMS dan anda boleh memilih Staffs > Expiration Monitoring seperti gambar rajah di bawah.


HRMS Expiration Monitoring


Anda akan dapat melihat tamat tempoh kakitangan kakitangan seperti di bawah.
 


Disini anda dapat melihat maklumat tamat tempoh kakitangan iaitu:


1) Senarai Kakitangan Kontrak Yang Akan Tamat Tempoh

2) Senarai Kakitangan Kontrak Yang Sudah Tamat Tempoh 

3) Senarai Kakitangan Di Yang Bakal Tamat Tempoh Percubaan

4) Senarai Kakitangan Yang Sudah Tamat Tempoh Passport

5) Senarai Kakitangan Yang Sudah Tamat Tempoh Insuran.