Anda boleh menambah Kategori Belanja yang terdapat di syarikat anda. Kategori Belanja ini yang akan digunakan oleh anda untuk merekodkan transaksi bagi Claim, Advance, Payment Requisition, Payment Voucher dan Petty Cash Voucher di dalam sistem.


Untuk membuat tetapan Kategori Belanja bagi module Finance, pergi ke butang "Configurations" dan tekan di bahagian Expense Category seperti gambarajah di bawah:  Selepas itu, anda akan melihat skrin berikut. 1. Tekan "Add" menambah Kategori Belanja. 

2. Tekan "Edit" untuk mengemaskini Kategori Belanja yang sedia ada. 

3. Tekan "Deleteuntuk memadam Kategori Belanja. Akan tetapi, ianya hanya boleh dipadam jika ia belum digunakan.


Untuk menambah Kategori Belanja, boleh klik pada "Add".


Masukkan kesemua maklumat yang diperlukan.1. Masukkan nama Kategori Belanja.

2. Masukkan bilangan lampiran yang diperlukan.

3. Masukkan Description. (Jika ada)

4. Chart of AccountSekiranya anda melanggani Modul Akaun dan menggunakan fungsi automated accounting, anda perlu membuat tetapan ini untuk tujuan fungsi automated accounting bagi Kategori Belanja.