Untuk melihat Turnover Chart, anda perlu pergi ke HRMS dan anda boleh memilih Staffs > Turnover Chart seperti gambar rajah di bawah. 


HRMS Turnover Chart

Anda akan dapat melihat maklumat kakitangan seperti di bawah.