Anda boleh menambah Item Perbelanjaan yang terdapat di syarikat anda. Item Perbelanjaan ini yang akan digunakan oleh anda untuk merekodkan transaksi bagi Claim, Advance, Payment Requisition, Payment Voucher dan Petty Cash Voucher di dalam sistem.


Untuk membuat tetapan Item Perbelanjaan bagi module Finance, pergi ke butang "Configurations" dan tekan di bahagian Expenses seperti gambarajah di bawah:  
Selepas itu, anda akan melihat skrin berikut. 1. Tekan "Add" menambah Item Perbelanjaan. 

2. Tekan "Edit" untuk mengemaskini Item Perbelanjaan yang sedia ada. 

3. Tekan "Deleteuntuk memadam Item Perbelanjaan. Akan tetapi, ianya hanya boleh dipadam jika ia belum digunakan.


Untuk menambah Item Perbelanjaan, boleh klik pada "Add".


Masukkan kesemua maklumat yang diperlukan.1. Pilih Kategori Belanja.

2. Masukkan nama bagi Item Perbelanjaan.

3. Pilih Yes atau No untuk bahagian mempunyai harga tetap seunit? 


*Jika tekan Yes, masukkan Harga Seunit dan juga Unit. 


4. Chart of AccountSekiranya anda melanggani Modul Akaun dan menggunakan fungsi automated accounting, anda perlu membuat tetapan ini untuk tujuan fungsi automated accounting bagi Item Perbelanjaan.