Untuk melihat Dashboard bagi Claims dalam module Finance, pergi ke butang "Claims" dan anda boleh tekan di bahagian Dashboard seperti gambarajah di bawah: 


Kemudian anda akan melihat paparan seperti di bawah ini: 1. Pilih tarikh mula dan tarikh tamat.

2. Pilih staff yang anda ingin lihat.

3. Tekan butang Filter setelah anda selesai pilih Tarikh atau Staff.

4. Pilih tahun dan tekan Filter untuk melihat Dashboard bagi tahun yang anda pilih.