Finance Sub Module - Claims

1. Papan Pemuka Tuntutan (Dashboard Claims)
Untuk melihat Dashboard bagi Claims dalam module Finance, pergi ke butang "Claims" dan anda boleh tekan di bahagian Dashboard seperti gambarajah d...
Tue, 12 Dec, 2023 at 10:50 AM
2. Lihat Senarai Tuntutan (View List Claims)
Untuk melihat senarai Claims bagi module Finance, pergi ke butang "Claims" dan tekan di bahagian View List (Overall) seperti gambarajah di bawah: ...
Tue, 12 Dec, 2023 at 5:57 PM
3. Tambah Tuntutan Baru (Add New Claim)
Untuk tambah Claim yang baru bagi module Finance, pergi ke butang "Claims" dan tekan di bahagian Add New seperti gambarajah di bawah:   Anda...
Thu, 14 Dec, 2023 at 3:20 PM