Untuk melihat senarai Claims bagi module Finance, pergi ke butang "Claims" dan tekan di bahagian View List (Overall) seperti gambarajah di bawah:  


Kemudian anda akan melihat paparan seperti di bawah ini:1. Tekan butang ini untuk tambah Tuntutan Perubatan (Medical Claim) yang baru.

2. Tekan butang ini untuk tambah Tuntutan (Claim) yang baru. 

3. Tekan butang ini untuk Muat Turun (Donwload) senarai Tuntutan (Claim).

4. Tekan butang ini untuk Muat Turun Laporan Tuntutan Secara Pukal (Bulk Download Claim Report).

5. Anda boleh Filter Location, Departments, Staff dan Status untuk melihat senarai Claim.

6. Di bahagian sini juga anda boleh Filter juga beberapa pilihan untuk anda melihat senarai Claim mengikut Filter yang anda telah tetapkan.

7. Tekan butang ini untuk "Approve", "Reject" dan "Delete" untuk buat secara pukal (Bulk)

8. Tick di bahagian sini untuk pilih Claim yang anda ingin Approve, Reject atau Delete secara pukal (Bulk)

9. Jika user telah Submit Claim, ianya akan tertera seperti ini. Admin/Approver boleh Approve/Reject. User juga boleh tekan Unsubmit untuk Edit semula Claim tersebut. 

10. Jika Claim tersebut sudah Approve dan sudah dibayar, ianya akan tertera seperti ini. 

11. Jika Claim tersebut sudah di Approve tapi masih belum dibayar, ianya akan tertera seperti ini.

12. Jika Claim tersebut belum di Submit oleh staff, ianya akan berada di dalam mode Pending. Claim ini juga boleh di Edit dan Delete

13. Anda juga boleh Muat Turun dokumen untuk setiap Claim yang telah dibuat dengan menggunakan format PDF, Excel dan Word

..