Perakaunan

Bagaimana hendak memadam akaun didalam Chart of Account (COA)?
Untuk memadam akaun didalam COA, pengguna boleh mengikuti langkah-langkah yang berikut: Sila ke menu Accounting > Chart of Accounts > tekan Chart o...
Thu, 18 May, 2017 at 10:46 AM
Akaun penghutang telah dimasukkan dalam Chart of Accounts tetapi apabila dipilih untuk catatan bergu, akaun tersebut tidak keluar.
Jika perkara sedemikian terjadi, pengguna perlu menyemak semula akaun dalam Chart of Account samada akaun tersebut header atau detail. Jika akaun tersebut a...
Thu, 18 May, 2017 at 10:47 AM
Bagaimanakah hendak merekod jika menerima bayaran separuh atau membuat pembayaran untuk invois?
Langkah-langkah bagi merekod penerimaan bayaran separuh dan membuat pembayaran separuh adalah seperti yang berikut: 1)   Pengguna dikehendaki menekan recei...
Thu, 18 May, 2017 at 11:07 AM
Kenapa saya tidak dapat mencari invois yang telah dimasukkan?
Terdapat dua cara untuk mencari invois, cara-caranya adalah seperti yang berikut: Pertama pengguna boleh mencari invois dengan menaip description/ref no d...
Thu, 18 May, 2017 at 11:08 AM
Bagaimana merekod transaksi jenis lain (Custom Transaction)?
Anda boleh menetapkan jenis-jenis transaksi yang selalu dibuat dalam Transaction Types. Langkah-langkahnya adalah seperti berikut:   Pilih Custom Transac...
Thu, 18 May, 2017 at 11:14 AM
Bagaimana hendak memadam laporan GST 03?
Sila ikuti langkah-langkah yang berikut: 1) Sila ke menu Accounting > GST reports > tekan GST 03 2) Jika GST 03 tersebut telah di finalize. ...
Fri, 16 Nov, 2018 at 11:04 AM
Apakah yang perlu dilakukan sekiranya terdapat dua invois yang sama didalam Accounting?
Jika teradapat dua invois yang sama didalam Accounting, pengguna perlu "reject" salah satu invois. Langkah-langkah untuk "reject" invois...
Fri, 16 Nov, 2018 at 11:05 AM
Bagaimana ingin menghantar laporan TAP (GST) secara online kepada Kastam?
Untuk menghantar laporan GST secara online, sila rujuk kepada link yang berikut: http://www.officecentralsupport.com/files/TAP-Manual-EN.pdf Bila anda klik ...
Thu, 18 May, 2017 at 11:19 AM
Bagaimana untuk menetapkan Chart of Account secara automatik?
“Chart of Account” anda boleh ditetapkan secara automatik. OfficeCentral akan mengisi senarai Header berdasarkan senarai Header yang biasa digunakan d...
Fri, 19 May, 2017 at 10:01 AM
Bagaimana cara untuk masukkan Opening Balance dalam sistem Perakaunan?
Cara-cara untuk masukkan Opening Balance dalam sistem perakaunan adalah seperti berikut: 1) Pertama adalah sila ke Accounting > Chart of Accounts >...
Fri, 16 Jun, 2017 at 12:39 PM