Pengedar ( Distributor)

Pengedar ( Distributor)

Bagaimana untuk menyemak stok didalam modul pengedar?
Anda dapat melihat maklumat ringkas untuk stok seperti  kos per unit, harga jualan seunit dan kategori produk tersebut. Anda dapat melakukan beberap...
Sat, 10 Jun, 2017 at 10:25 AM
Bagaimana untuk mengeluarkan stok rosak dan luput?
Anda boleh membuat pengkelasan mengikut kategori untuk stok luput/rosak. Anda perlu mengeluarkan kuantiti stok yang elok kepada kategori stok yang rosak dan...
Sat, 10 Jun, 2017 at 10:26 AM
Berapakah jenis laporan yang boleh dikeluarkan daripada modul pengedar?
Laporan boleh dimuat turun mengikut jenis laporan yang dikhendaki. Beberapa laporan boleh didapati seperti : Pemulangan Jualan (Sales Return) 200 kl...
Sat, 10 Jun, 2017 at 10:26 AM
Bagaimana untuk melihat senarai KPI yang telah anda tetapkan?
Dalam KPI, anda dapat menetapkan target dalam beberapa kategori seperti target untuk Pembekal, Ares dan Jenis Akaun. Jika anda telah memasukkan target pada ...
Sat, 10 Jun, 2017 at 10:27 AM
Bagaimana untuk melihat dan menambah senarai lokai?
Untuk penambahan lokasi, anda perlu klik “Area”. Disini anda boleh klik pada butang “Add” untuk menambah dan “Setup” jika anda terlepas membuat tetapan deng...
Sat, 10 Jun, 2017 at 10:28 AM