Sistem Pengurusan Sumber Manusia (HRMS)

Apa fungsi 'Devices' in HRMS > Attendances > Overall > Devices dan bagaimana menggunakannya?
Di OfficeCentral, anda boleh menyambungkan peranti anda seperti Cap Jari atau peranti Pengecam Wajah ke sistem OfficeCentral.  Peranti fungsi: Mem...
Fri, 15 Jan, 2021 at 11:15 AM
Bagaimana cara mengatur fungsi Thumbprints dalam HRMS> Kehadiran> Keseluruhan> Log?
1.     Mula-mula anda mesti melalui HRMS> Kehadiran> Keseluruhan> Log. 2.     Seterusnya, anda mesti memilih nama staf dan nombor kakitang...
Fri, 15 Jan, 2021 at 11:23 AM
Adakah mungkin untuk mengedit Kursus secara pukal?
OfficeCentral tidak menyediakan kursus edit secara pukal. Tetapi anda dapat mengubah maklumat data yang dipilih dengan menekan button "Edit" di se...
Fri, 15 Jan, 2021 at 11:35 AM
Bagaimana untuk membenarkan memohon cuti yang telah habis ?
Semasa anda set kan "leave type" anda, pastikan anda tick 'Allow application even when balance has exhausted' di Leave Type.  Jika a...
Fri, 15 Jan, 2021 at 11:41 AM
Bolehkah kita mengimport Cuti secara pukal?
OfficeCentral tidak memberikan cuti import secara besar-besaran tetapi anda boleh menambah atau membuat cuti baru ke sistem. 1. Pertama, anda mesti...
Fri, 15 Jan, 2021 at 11:48 AM
Adakah kita dapat membuat Jenis Cuti secara pukal?
1. OfficeCentral tidak menyediakan jenis cuti buat secara besar-besaran tetapi jika anda ingin menambahkan jenis cuti lain, pergi ke pautan "Tambah&quo...
Fri, 15 Jan, 2021 at 12:13 PM
Bagaimana cara untuk membuat adjustment pada leave ?
Untuk kosongkan/masukkan cuti brought forward annual.   Pergi ke module HRMS > leave > entitlement > view list > search nama staff > click ...
Thu, 21 Jan, 2021 at 1:09 PM
Cara Mengimport Kehadiran
>untuk import attendances, go to "Attendances", >"Overall", >"Import Attendances (Excel)". > kem...
Thu, 29 Jul, 2021 at 2:19 PM