Sistem Pengurusan Sumber Manusia (HRMS)

Bagaimana untuk menambah rekod pergerakan dalam HRMS?
Dalam OfficeCentral, anda boleh melihat senarai pergerakan pekerja anda. Pekerja anda boleh merekodkan pergerakan mereka dalam OfficeCentral. 1.       P...
Thu, 15 Nov, 2018 at 10:33 AM
Bagaimana merekod kedatangan dalam HRMS?
Dalam OfficeCentral, anda boleh melihat senarai maklumat kehadiran pekerja. Dalam modul ini, anda boleh merekodkan masa masuk dan keluar pekerja-pekerja and...
Thu, 15 Nov, 2018 at 10:40 AM
Apakah tetapan yang diperlukan untuk memohon cuti?
Tetapan yang perlu dibuat adalah seperti yang berikut: 1) Pertama anda perlu menambah jenis cuti . 2) Kedua anda perlu menetapkan kelayakan cuti . 3) ...
Tue, 16 May, 2017 at 4:22 PM
Bagaimana menyemak kelayakan cuti anda?
Dalam OfficeCentral, anda boleh melihat senarai kelayakan cuti (Leave Entitlement) anda, jumlah cuti, bilangan cuti yang telah digunakan dan bilangan cuti y...
Tue, 16 May, 2017 at 4:28 PM
Bagaimana cara menambah jabatan (department) baru dalam HRMS?
Dalam OfficeCentral, anda boleh menambahkan jabatan-jabatan di dalam syarikat anda. Ini bagi membolehkan setiap pekerja di syarikat anda direkodkan ke da...
Thu, 15 Nov, 2018 at 10:42 AM
Bagaimana cara menambah jawatan (designation) baru dalam HRMS?
Step untuk menambahkan designations yang baharu. Tekan add new pada designation seperti gambar dibawah: Paparan setelah anda menekan butang add ...
Fri, 6 Nov, 2020 at 3:40 PM
Bagaimana untuk menambah job classification baru dalam HRMS?
Cara untuk menambah job classifications yang baharu. anda perlulah menekan pada butang add new didalam job classifications seperti gambar dibawah: ...
Thu, 15 Nov, 2018 at 10:43 AM
Apakah perbezaan di antara "Resign", "Deactivate" dan "Suspend"?
Resign “Resign” ini digunakan apabila pekerja tersebut berhenti. Tetapi ia masih akan ada dalam senarai pekerja dan senarai gaji.     Deactivate     ...
Wed, 7 Jun, 2017 at 2:26 PM
Latihan video bagi Modul Pengurusan Sumber Manusia
Latihan video yang menunjukkan cara cara pegisian bagi Modul Sistem Pengurusan Sumber Manusia Link: http://officecentralcloud.com/blog/erp/officecentral...
Mon, 30 Nov, 2020 at 3:30 PM
Bagaimana untuk generate cuti bagi tahun hadapan ?
Anda perlu pergi ke module HRMS > Leaves > Entitlements > Generate Entitlement > filter year kepada tahun yang mahu digeneratekan >Click crea...
Fri, 15 Jan, 2021 at 10:06 AM