Perakaunan

Beberapa akaun yang mereka tambah dalam CRM tetapi kadangkala dipetakan secara automatik dalam perakaunan tanpa mereka membuat invois.
Jawapan: Hanya pemetaan akaun dengan Perakaunan Automatik yang akan diimport secara automatik ke Perakaunan. Sekiranya sistem mereka tidak dipetakan dengan ...
Fri, 15 Jan, 2021 at 4:57 PM
Apakah kaedah susut nilai di OfficeCentral? Bolehkah saya menggunakan kaedah yang berbeza dalam setiap aset saya?
Jawapan: Untuk makluman anda, di OC hanya menyediakan Garis Lurus untuk kaedah susut nilai aset buat masa ini. Sekiranya ada kemas kini, kami akan memberita...
Fri, 15 Jan, 2021 at 4:59 PM
Bagaimana untuk unapprove transaction di Accounting ?
Anda boleh unapprove transaction tersebut. Caranya adalah:  Accounting > Transactions > My Transactions/My Location > Approved.&...
Mon, 26 Jul, 2021 at 12:35 PM