Perakaunan

Bagaimana jika ingin mengubah transaksi debit dan kredit jika telah berkait dengan Bank Reconciliation?
Jika transaksi yang dimasukkan telah berkait dengan Bank Reconciliation, jangan risau. Anda masih boleh menukar transaksi tersebut tetapi anda perlu membua...
Mon, 15 Jan, 2018 at 10:18 AM