Perakaunan

Bagaimana cara membuat penyata penyesuaian bank dalam Accounting?
Dalam submodul Reports, anda boleh menggunakan menu penyesuaian bank (Bank Reconciliations) untuk menyemak transaksi dan baki dalam bank. Semasa melakuka...
Fri, 16 Nov, 2018 at 10:50 AM
Bagaimana cara memproses GST 03?
Apabila pengguna ingin memproses GST untuk laporan dan penghantaran ke Jabatan Kastam Diraja Malaysia, sila pergi ke submodul GST Reports 1)       GS...
Fri, 16 Nov, 2018 at 10:53 AM
Bagaimana cara menambah penghutang (debtor) dalam Accounting?
Cara-cara untuk tambah akaun debtor adalah seperti yang berikut: 1) Sila ke Revenue > Debtors > Add new. Setelah itu anda akan dapat melihat pa...
Fri, 16 Nov, 2018 at 10:56 AM
Bagaimana cara menambah akaun pemiutang (creditor) dalam Accounting?
Cara-cara untuk tambah akaun debtor adalah seperti yang berikut: 1) Sila ke Expense > Creditors > Add new. Setelah itu anda akan dapat melihat ...
Fri, 16 Nov, 2018 at 10:58 AM
Bagaimana hendak merekod Credit Note?
Terdapat dua credit note untuk di rekod iaitu received credit note dan issue credit note. Received Credit Note Untuk merekod received credit note, penggun...
Thu, 18 May, 2017 at 10:18 AM
Mengapakah apabila hendak import invois daripada CRM, invois tersebut tidak ada dalam senarai yang belum diimport?
Ada 2 sebab mengapa perkara ini terjadi: 1) Pengguna tidak finalize invois di dalam CRM. Setelah finalize invois yang dikehendaki, pengguna boleh ke Men...
Thu, 18 May, 2017 at 10:32 AM
Semua transaksi telah dimasukkan dalam CRM tetapi tidak boleh melihat report profit and loss dalam accounting.
Sekiranya pengguna ingin melihat laporan profit and loss, transaksi yang dimasukkan dalam CRM perlu diimport ke accounting terlebih dahulu. Langkah-langkahn...
Thu, 18 May, 2017 at 10:35 AM
Adakah cukai output berada di bahagian debit atau kredit?
Untuk makluman pengguna, cukai output adalah cukai yang dikenakan kepada pelanggan. Jadi, cukai output seharusnya berada pada bahagian kredit. Manakala cuka...
Thu, 18 May, 2017 at 10:36 AM
Bagaimana hendak memadam akaun didalam Chart of Account (COA)?
Untuk memadam akaun didalam COA, pengguna boleh mengikuti langkah-langkah yang berikut: Sila ke menu Accounting > Chart of Accounts > tekan Chart o...
Thu, 18 May, 2017 at 10:46 AM
Akaun penghutang telah dimasukkan dalam Chart of Accounts tetapi apabila dipilih untuk catatan bergu, akaun tersebut tidak keluar.
Jika perkara sedemikian terjadi, pengguna perlu menyemak semula akaun dalam Chart of Account samada akaun tersebut header atau detail. Jika akaun tersebut a...
Thu, 18 May, 2017 at 10:47 AM