Peranan Pengguna: Pentadbir, Pasukan Project


1
.Dengan mengklik pada “Complaints” di Bar Sisi Kiri anda akan dapat melihat "Work Orders"

  • Klik pada “Work Orders” untuk untuk pergi ke halaman “Work Orders”


2. Klik pada “+New Work Order” untuk menambah Arahan Kerja

3. Isikan semua maklumat yang diperlukan seperti

  • Nama Projek
  • Lokasi
  • Huraian tentang Arahan Kerja

4. Klik pada “Submit” untuk simpan maklumat Arahan Kerja